459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Krátkozrakost, špatné vidění do dálky

Popis krátkozrakosti, špatného vidění do dálky

Fyziologie (jak to má fungovat)

Dle vědeckých výzkumů nám smysly umožňují vnímat asi 1% informací z našeho okolí.
V dětství rostou naše oči stejně jako naše tělo. Ruku v ruce se zvětšuje kruhový průměr oka a velikost čočky.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Ke krátkozrakosti (odborně myopie), neboli špatnému vidění do dálky, dochází ve chvíli, kdy se světelné paprsky nestřetávají na sítnici, ale ještě před ní.

Důvodem je buď osová krátkozrakost, tedy nerovnoměrný růst oka, kdy oko roste více do délky, je protáhlejší, než je třeba. Nebo krátkozrakost lomivá, kdy je větší zakřivení (z toho plynoucí lomivost) rohovky či čočky.

Nejčastěji se s tímto, dnes díky brýlím řešitelným, problémem setkáváme u dětí, protože růst jednotlivých částí těla, v tomto případě jednotlivých částí oka, může být v dětském věku nerovnoměrný.
Méně jasné jsou příčiny, proč k tomu u mladého organizmu dochází. Zde moderní medicína přiznává, že příčinu nemoci ještě plně nerozkryla.

Příčiny

Příznaky – klinický obraz

Zhoršení zraku, rozmazané vidění do dálky, pálení, bolest očí. Jedinec se snaží přivíráním očí zlepšit zhoršené vidění. Sedání si blíže k televizi.

Komplikace

  • namáhání, přetěžování očního aparátu může vést k bolesti hlavy

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Moderní oční lékařství volí používání brýlí s rozptylkami, kde dochází k rozptýlení, respektive pozdějšímu spojení světelných paprsků.
Dnes se hrnou do popředí laserové nebo chirurgické zákroky, které změní tloušťku rohovky či čočky, čímž dojde k lomu světla v oku v požadovaném úhlu.

(Informační zdroje stránky)